Terminer, enkelhet, besvikelse & möjligheter!

De senaste dagarna har bestått av möte på Nordeas huvudkontor för att gå igenom termin och optionslösningar för att säkra sig mot valutasvägningar. Lunch med Erik Selin där diskussioner om enkelhet och tillfälligheter präglade samtalsämnena.

Entreprenörsdagen som tyvärr blev riktigt dålig i år igen. Jag får huvudvärk när jag ser att det är fler utställare än besökare och en bit frustrerad att de finns så många företag som vill sälja in koncept för de som skall starta företag. Något av det viktigaste i starten av ett företag är att hålla ned kostnaderna så företaget blir lönsamt = inte köpa på sig för mycket tjänster.

UF årsmöte där gamla ledamöter avgick och nya valdes. Numera sitter Birgitta Öfverholm från Göteborg & Co. som ordförande och jag som vice. Ser fram emot förändringar inom UF det här året!

Magnus N:son Engelbäck, Ung Företagsamhets VD var även där och berättade om de utmaningar men framförallt möjligheter organisationen står inför! Inspirerande!

Leave a Reply

Your email address will not be published.