Rekordstort olje- & gasfynd i Barents Havet

Rekordstort olje- & gasfynd i Barents Havet

Norsk Svenska Handelskammaren anordnar en del föreläsningar och nätverksträffar. Senast var Else Berit Eikeland där och höll ett föredrag. Hon är polarrådgivare för norska utrikesdepartementet.

Rekordfynd hittat under hösten 2013 i Norge!

Hon berättade att Norge under hösten hittat stora nya oljefyndigheter i Barents Havet. Det här området är ett viktigt energiområde och tack vare de nya oljefyndigheterna andas nu Norge av en god optimism som märkts på marknaden.

I en förlängning kommer det här leda till att det blir ännu större brist på arbetskraft och det är här Norge behöver svenskar.

Jag frågade Else Berit vilken typ av svenskar som Norge kommer efterfråga extra starkt under 2014 och svaret var enkelt: Ingenjörer. Hon berättade också att annan typ av arbetskraft kommer bli eftertraktad eftersom hela Norge kommer få en uppsving.

Härliga tider!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>