Privat arbetsförmedling…

Idag kommer vi passera 30.000 svenskar som efterfrågar vår hjälp att hitta ett jobb i Norge. Det är riktigt kul att så många vill ha vår hjälp även om det är en stor utmaning. Eftersom vi inte får några statliga bidrag eller har några externa investerare måste vi växa organiskt. Det tar tid men resulterar också i ett kvalitativt tänkande.

Man kan ju också fundera på huruvida det är smart att ha en statlig arbetsförmedling som kostar oss skattebetalare många miljarder kronor eller privatisera den. Vi är ju minst sagt ett levande exempel att det går att få lönsamhet i en privat arbetsförmedling, även om det är jobb utomlands vi specialiserat oss på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.