Debatt i riksdagen kring arbetskraften i Norden

Debatt i riksdagen kring arbetskraften i Norden

I våras blev jag inbjuden av Nordiska Ministerrådet att komma och debattera för en rörlig arbetsmarknad i Norden. Det var ca. 90 åhörare, mestadels riksdagsledamöter i Sverige och Norge. Jag betonade vikten av att förenkla regelverket för att anskaffa sig norska legitimationer/certifikat/intyg. Exempelvis behöver en svensk sjuksköterska gå igenom en lång och tidskrävande process bara för att få sin svenska sjuksköterskelegitimation giltig i Norge. Samma sak för elektriker. Det borde kunna förenklas och digitaliseras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.