Akademiker flyr till Norge

I lördags publicerade Göteborgs -Posten en insändare jag skickade in. För er som inte läste den skrev jag följande:

Om vi inte höjer lönerna i Sverige och sänker inkomstskatten kommer vi förlora de bästa medarbetarna till våra grannländer. Särskilt alla unga och nya akademiker som vi så väl behöver i det fortsatta byggandet av Sverige!

Att unga drabbats hårdast av krisen råder det ingen tvekan om. Sverige intar en absolut bottenplacering i den nordiska ligan vid en jämförelse från juli månad. I Sverige var 27, 3 procent av ungdomarna arbetslösa, i Danmark 11,2 procent och i Norge endast 8, 9 procent.

Eftersom jag driver ett företag som exporterar svensk arbetskraft vet jag att det blir mer och mer attraktivt för arbetslösa att leta sig utanför landets gränser. Bara sedan maj månad har mitt företag fått in över 200 sjuksköterskor via www.sverige-norge.se/ssk som vi sedan förmedlat vidare till Jobzone Helse. Samma sak gäller för ingenjörer och datatekniker.

Sverige måste bli ett mer attraktivt land att arbeta i och det måste ske snart!

Leave a Reply

Your email address will not be published.