Willingness to learn from children

This is an amazing TED presentation from the 12 year old Adora Svitak about the world needs to learn from children. 8:13 seconds worth watching!

1 Comment On This Topic
  1. Anna
    on Apr 13th at 10:56 pm

    Lätt det bästa jag sett på länge! Precis som hon nämner så ser inte barn alla begränsningar som finns. Och ibland kan vuxna se onödiga begränsningar som egentligen inte finns. Önskar att vi hade mer retorik träning i de svenska skolorna. Det är så viktigt!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>